3 lipca 2016 – impreza integracyjna dla Centrum Zabaw Figlarium

W dniu 3 lipca 2016 r. organizowaliśmy imprezę integracyjną dla pracowników Centrum Zabaw Figlarium – oddziału warszawskiego i ostrołęckiego. Miejscem zabaw była siedziba Centrum Zabaw w Warszawie mieszcząca się przy ul. Marywilskiej 44. Event miał charakter zabawy team buildingowej. Jednym z jej warunków było zdobycie nowych kompetencji interpersonalnych. Uczestnicy, obok wielu przygotowanych dla nich atrakcji, wzięli udział w cyklu warsztatów i zajęć sprzyjających budowaniu zespołu i zacieśnianiu współpracy pomiędzy współpracownikami. Scenariusz imprezy pozwolił na ujawnienie i doskonalenie wielu pożądanych cech, takich jak: kreatywność, umiejętność niestandardowego rozwiązywania problemów oraz zarządzania grupą. Dzięki naszym umiejętnościom i doświadczeniu udało się zrealizować wszystkie postawione przed nami cele.

powrót >>